Επάνω Σίσι




Αξίζει να επισκεφθείτε τον παραδοσιακό οικισμό Επάνω Σίσι

 (1,5 χιλιόμετρο)




Δημιουργήθηκε και φιλοξενείται από την LasT.gr