Επάνω Σίσι
Αξίζει να επισκεφθείτε τον παραδοσιακό οικισμό Επάνω Σίσι

 (1,5 χιλιόμετρο)
Δημιουργήθηκε και φιλοξενείται από την LasT.gr